วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากชื่อ

แนวทางการค้นหาเบอร์ โทร จากอินเตอร์เน็ต เราสามารถค้นหาได้ผ่าน google หรือ เว็บผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ของแต่ละ เจ้า ไม่ว่าจะเป็น tot ais ture ttt หรือแม้แต่ จาก bug 1113 จุดประสงค์ของการค้นหาเบอร์โทร จาก google คงต้องการตรวจเช็คว่า เบอร์ของ เขาเอง ว่ามีการเผยแพร์ในเน็ตหรือป่าว และ ถ้ามี มีที่ไหนบ้าง เป็นเว็บ ไม่ดีหรือป่าว เช่น เว็บขายตัว


ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 
หมายเลขโทรศัพท์
 หมายเลขฉุกเฉิน
 ศูนย์ดับเพลิงกรุงเทพมหานคร199
 หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.1555
        
 แจ้งเหตุร้าย
 กองปราบปราม1195
 ตำรวจทางหลวง1193
 สายด่วนกรมทางหลวง1586
 ตำรวจท่องเที่ยว1155
 ศูนย์นเรนทร1669
        
 ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชม.
มูลนิธิร่วมกตัญญู0-2751-0951-3
ศูนย์วิทยุกรุงธน0-2451-7228-9
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 24 ชม.0-2226-4444-8
ศูนย์วิทยุรามา0-2354-6999
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลกรมตำรวจ1691
ศูนย์เอราวัณ กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)1646
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน1543
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก1584
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.1001137
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96)1677
สถานีวิทยุ สวพ. 911644
        
 ฉุกเฉินชีวิตและสุขภาพ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ1860
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา1182
ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ แก้ไขชื่อเป็น เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ1199
 สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ1196
ศูนย์ประชาบดี1300
ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต (สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย)0-2713-6793
ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)1667
ศูนย์ดำรงธรรม1567
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน1111
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ1579
ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด (สนง.ตำรวจแห่งชาติ)1688
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี0-2282-3892
สายด่วนบัตรทอง1330
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.1556
สายด่วนร้องทุกข์ สคบ.1166
        
 แจ้งบัตร ATM - บัตรเครดิตหาย
ธนาคารกรุงเทพ1333
 ธนาคารกรุงไทย1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา1572
 ธนาคารกสิกรไทย0-2888-8888
ธนาคารซิตี้แบงก์1588
 ธนาคารทหารไทย1558
 ธนาคารไทยธนาคาร0-2626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์0-2777-7777
ธนาคารธนชาต1770
ธนาคารนครหลวงไทย0-2828-8000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)0-2285-1555
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย)1595
ธนาคารออมสิน0-2299-8555
ธนาคารอาคารสงเคราะห์0-2202-2000
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น0-2614-4800
สอบถามข้อมูลอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิต